SZKOLENIA BHP - SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE BHP, PPOŻ., PIERWSZA POMOC, SANITARNE

Kompleksowe i profesjonalne usługi z zakresu BHP, PPOŻ. oraz udzielania pierwszej pomocy

Obszar działalności: Bolesławiec i inne miejscowości Dolnego Śląska

Szczegółowa oferta prowadzonej działalności:
- szkolenia z dziedzin BHP i PPOŻ. dla wszystkich grup zawodowych,
- prowadzenie kursów pierwszej pomocy,
- szkolenia sanitarne,
- ocena ryzyka zawodowego stanowisk pracy,
- ocena ryzyka zawodowego na niebezpieczne i szkodliwe czynniki chemiczne,
- kompleksowa obsługa firm z zakresu BHP i PPOŻ.,
- wykonywanie "Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego",
- wykonywanie dokumentacji powypadkowej oraz statystycznej karty wypadku,
- wykonywanie dokumentacji w zakresie BHP i PPOŻ,
- dostosowywanie maszyn do minimalnych wymogów BHP,
- szkolenie z przepisów i zasad BHP przy montażu i demontażu rusztowań,
- doradztwo w zakresie prowadzonej działalności i inne.
Szkolenia bhp i ppoż w Bolesławcu. Marian Łaba